Valkyria – Liseberg

Vi har blivit tilldelade betong entreprenaden för Lisebergs nya värsting attraktion Valkyria.

Entreprenaden består av grundläggning & betongfundament samt nytt platsgjutet Stationshus.

Betongarbetena är beräknade att påbörjas under v:32.