Valkyria – Liseberg

PROJEKT:

Grundläggningsarbeten för Lisebergs nya åkattraktionen Valkyria.

ORT:

Göteborg

BESTÄLLARE:

Kålltorp Byggnads AB

ENTREPRENAD:

Samverkansentreprenad. Spontning, pålning, och betongarbeten för betongfundament, tunnel och ett nytt stationshus.