BGS BETONG AB startades 2012 med ambitionen att genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val när det gäller betongkonstruktioner och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

I dagsläget sysselsätter vi ett 40-tal personer vilka finns utspridda i landet på olika projekt. I samband med bygg och infrastrukturprojekt i syd och Mellansverige är det idag ofta att det är BGS BETONG AB  som kallas in.

VÅR KVALITETSPOLICY

BGS Betong arbetar hårt för att uppfylla beställarens förväntningar med en hög kvalitet genom att.

 • Se till att våra platschefer/arbetsledare kontinuerligt utbildas och är uppdaterade.

 • Vi uppfyller våra kunders krav och strävar efter att överträffa dessa.
 • Se till att våra beställare litar på att leverans sker i rätt tid, med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

 • Ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

 • Bygga ett starkt varumärke.
 • Bgs Betong arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som är baserat på ISO 9001.

VÅR MILJÖPOLICY

BGS Betong arbetar för att lämna efter sig en hållbar miljö för kommande generationergenom att.

 • Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.

 • Hålla en hög kompetens inom miljöområdet.

 • Optimera vår resursförbrukning och arbetar aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.

 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Bgs Betong arbetar efter ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.