BGS BETONG AB

Är en komplett betongentreprenör.

  • TOTALENTREPRENADER INOM MARK OCH BETONG
  • PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER INOM BYGG & ANLÄGGNING
  • MONTAGE UTAV PREFAB OCH HDF
  • PROJEKTLEDNING / KONSULTATION INOM MARK & BETONGARBETEN
  • ALLA TYPER UTAV STÅLPÅLNING
  • STÅLSPONTNING